Polygraph
נזיקין

מעשה בארבעה אבות נזיקין – סוגית האחריות והנזק בנזיקין / אורטל חימי, עו"ד

"ארבעה אבות נזיקים: השור(הוא הרגל, דהיינו מה שהבהמה מזיקה ברגליה בעת הליכתה)  והבור (הפותח בור ברשות הרבים ונפל שמה שור או חמור ומת) והמבעה המבעה (זה השן, שאכלה בהמתו בשדה חבירו)  וההבער (זו הדליקה שיצאה והזיקה). לא הרי השור כהרי, ולא הרי המבעה כהרי השור. ולא זה וזה, שיש בהן רוח חיים, כהרי האש שאין בו רוח חיים. ולא זה וזה, שדרכן לילך ולהזיק, כהרי הבור שאין דרכו לילך ולהזיק. הצד השווה שבהן, שדרכן להזיק ושמירתן עליך. וכשהזיק, חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ". (משנה, סדר נזיקין, מסכת בבא קמא, פרק א').

המשנה מחלקת את סוגי הנזיקין לארבע. המכנה המשותף לכל אבות הנזיקין, הוא בתחומי האחריות והתשלום. המשנה למעשה מגדירה את הבעלים כאחראים על שמירת אבות הנזיקין ומחייבת בתשלום במקרה של נזק שנגרם כתוצאה מהתרשלות בחובת השמירה. אולם, אין לבעלים אחריות מוחלטת על רכושם, במידה והם שמרו על רכושם כראוי ולכן הם לא יחויבו בנזק. מאידך, במקרה של נזק בתום לב (ללא כוונה) עקב התרשלות בשמירה יחויב המזיק.

למעשה העובדה שנגרם נזק אינה מספיקה בכדי לזכות את הניזוק בפיצוי. על קצה המזלג יאמר שבכדי להראות זכאות לפיצוי יש לאתר את המזיק/ים הנושא/ים באחריות, להוכיח את הקשר הסיבתי והעובדתי שבין המעשה או המחדל לבין היווצרות הנזק.

דיני הנזיקין הם עולם ומלואו ואין מקרה אחד דומה למשנהו, גם כשעל פניו הנסיבות נראות דומות. ההבדלים מצויים פעמים רבות בפרטים הקטנים הייחודיים לכל מקרה ומקרה. היבט אחד בו עוסק משרדנו הוא דיני נזיקין וביטוח, תאונות דרכים ונזקי רכוש.

חשוב לשים לב, כי תביעה על פי פקודת הנזיקין מחייבת את הניזוק להוכיח את אחריותו של הפוגע לנזק שנגרם לו (בהתאם לכלל הידוע "המוציא מחבירו – עליו הראיה"). לפיכך, בין אם הנך בצד הניזוק או בצד המזיק – חשוב להסתייע בשירותיו של עורך דין מקצועי ומיומן. פעמים רבות זה ההבדל הדק שהופך תיק להצלחה או לכישלון.

 

צרו איתנו קשר
לייעוץ ומידע מלאו פרטים ונחזור אליכם

"*" אינדוקטור שדות חובה

בשליחת הפרטים אני מאשר/ת קבלת מידע לטלפון ו/או לאימייל
שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

כל הזכויות שמורות לדוניץ ושות' משרד עורכי דין | הצהרת נגישות