Polygraph
פירוק חברות

פירוק חברות

המונח "פירוק חברות" מתייחס למצב שבו חברה הגיעה למצב של חוסר פירעון או למצב אחר שבו היא איננה יכולה להמשיך ולהתקיים. הואיל ולא מדובר בתהליך פשוט כלל ועיקר, במסגרת תהליך פירוק החברה ימונה לה מפרק שיהיה אחראי על התהליך, לרבות כינוס נכסי החברה והחזרת החובות לנושיה. לאחר סיום התהליך, בית המשפט מכריז על פירוקה של החברה.

פירוק חברות מרצון לעומת פירוק בהוראת בית משפט

פירוק חברה יכול להתבצע באחת משתי הדרכים הבאות:

בפירוק מרצון יוזמי הפירוק הם בעלי המניות שבחברה, וזאת ממספר עילות שונות – למשל, החלטה עסקית לפרוע את מניותיהם ולהשקיע אותן באפיקי השקעה אלטרנטיביים. מצב של פירוק חברה מרצון בדרך כלל מתרחש כאשר לחברה עדיין יש כושר פרעון, כלומר היא מסוגלת להשיב את חובותיה, ובמצב כזה יש לבעלי המניות שליטה מלאה בתהליך הפירוק. כך למשל הם אלה שממנים את המפרק, ולבית המשפט כמעט ואין נגיעה בנושא. אם מדובר בחברה שאיננה בעלת כושר פרעון, אזי תהליך פירוק החברה ינוהל על ידי נושיה.

אפשרות אחרת, כאמור, היא פירוק חברה בהוראת בית משפט, על ידי בית משפט ובפיקוחו. מקרים כאלה מתרחשים במצבים שונים, ביניהם ביוזמתה של החברה עצמה, במצב של חדלות פרעון, במצב של סכסוך חריף בין בעלי המניות לבעלים או במצב שבו החברה לא הייתה פעילה במשך שנה (או שלא החלה בפעילות בתקופה של שנה מיום ההקמה או הפסקה של שנה בפעילותה). אלה הסיבות היחידות בגינן בית המשפט יכול לתת צו פירוק לחברה – צו שמשמעותו הקפאה מיידית של כלל ההליכים והתביעות בהן קשורה החברה.

לאחר שניתן צו פירוק, בית המשפט פונה לכונס הרשמי שבודק את הנסיבות שבגללן הגיעה החברה למצבה הנוכחי ומכנס את הנושים על מנת לבדוק את העדפתם לגבי זהותו של המפרק שימונה עבור החברה. לאחר שהכונס המליץ את המלצותיו, בית המשפט ממנה מפרק שתפקידו לאסוף את כלל המידע באשר לנכסי החברה, היקף חובותיה, כמות הנושאים וזהותם. לבסוף, המפרק הוא זה שיחלק את נכסי החברה לנושים על פי סדר עדיפויות שנקבעו על ידי החוק – החל מבעלי זכות קניינית קבועה (נושים בעלי שעבוד כלשהו בחברה ובנכסיה), המשך בהוצאות פירוק, חובות לעובדים, חובות מבוטחים וכן הלאה עד לבעלי המניות.

מה עורך דין המתמחה בתחום של פירוק חברות יכול לעשות עבורכם?

עורך הדין יכול לשמש כמפרק בפועל של החברה, אם קיבל את המינוי לכך מבית המשפט, מבעלי המניות של החברה המתפרקת או מידי צדדים שהסכימו לעניין, כגון עובדים וספקים.

במקרה שעורך הדין הוא המפרק בפועל, הוא זה שמנהל את תהליך הפירוק אל מול רשויות המדינה; כלומר, הוא זה שמגיש את המסמכים לרשם החברות, מנהל את הליך מימוש הנכסים לשם החזר החובות לנושים, מפקח ומנהל את התנהלות החברה בדרכה לפירוק והחזרת חובותיה, וכל היבט תפעולי ומשפטי אחר הנוגעים לפירוק.

עורך הדין יכול גם להיות נציגו של אחד מן הצדדים המעורבים בתהליך פירוק החברה בניסיון לשמור על האינטרס שלו בתהליך. כך למשל עורך הדין יכול לייצג את בעלי החברה, שותפים עסקיים שלה, עובדיה, ספקים וכיו"ב בכל התנהלות של המפרק בפועל.

צרו איתנו קשר
לייעוץ ומידע מלאו פרטים ונחזור אליכם

"*" אינדוקטור שדות חובה

בשליחת הפרטים אני מאשר/ת קבלת מידע לטלפון ו/או לאימייל
שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

כל הזכויות שמורות לדוניץ ושות' משרד עורכי דין | הצהרת נגישות