טסים לחו"ל?- חשוב מאד לדעת!

בחודש אוגוסט 2012 נכנס לתוקפו חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע"ב -2012. זהו חוק צרכני חשוב מאד בתחום פופולארי. החוק מסדיר באופן מפורש וברור את ההשלכות של ביטולי טיסות או שינויים בתנאיהן- בין אם בטיסות סדירות מדובר ובין אם בטיסות שכר. יתרה מזאת: זהו אחד החוקים הבודדים הקובע פיצויים עונשים ללא הוכחת נזק במקרים הקבועים בו.
כלל ידוע קנה שביתה בקרב ציבור הנוסעים הישראלי: להבדיל ממי שקנה כרטיס טיסה בטיסה סדירה- הרי שמי שרכש כרטיס טיסה בטיסת שכר או חבילת נופש הכוללת טיסה כזאת, הידועות במחירן הזול, רכש לעצמו סיכון לביטולים ולשינויים בלתי צפויים בתנאי הטיסות- מבלי יכולת להיפרע מסיטונאי התיירות ו/או מפעיל הטיסה בגינם. ביטוי לכלל זה עבר כחוט השני גם בפסיקות בתי המשפט.
לא עוד! עם חקיקת החוק- נפל דבר ביחסי הנוסע שרכש כרטיס לטיסת שכר או חבילת נופש הכוללת טיסה כזאת במחיר שווה לכל נפש.
החוק החדש קובע סדרה של הטבות (בשווה כסף- כגון הסעדה, שירותי תקשורת, הלנה וכו') או פיצוי כספי במקרים הנדונים בו, מטיל על מארגן או מפעיל טיסה חובת גילוי בעניינם כלפי הנוסע- ומכיר בין היתר בעקרונות הבאים:
  • החוק הוא קוגנטי: אין להתנות עליו אלא לטובת הנוסע.
  • הגדרה של מפעיל טיסה או מארגן (לרבות חברות תעופה או סיטונאי תיירות- לצורך העניין) שעליהם מוטלת אחריות ישירה מול הנוסע- אפילו לא התקשר עמם במישרין (אלא באמצעות סוכן נסיעות). כן מטיל החוק חובה על סוכני הנסיעות לסייע לנוסע לקבל הטבות ואו פיצוי כספי מהמארגן/מפעיל הטיסה ככל שאירע מקרה בו זכאי הנוסע לכאלה.
  • רואים טיסה שהמריאה באיחור של שמונה שעות לפחות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה כטיסה שבוטלה. החוק מסמיך אמנם את השר הממונה על ביצועו לשנות את מספר השעות (בלא יותר מ-4 שעות) – אך תוך הגבלות משמעותיות.
  • קביעת דרכי טיפול והסדרת ההשלכות של סירוב להטיס נוסע שיש בידו כרטיס טיסה תקף- לרבות בנסיבות של רישום יתר (overbooking בלע"ז).
  • הסדרת זכאותו (להטבות ו/או פיצוי כספי) של נוסע בנסיעה שמועד המראתה התעכב בשעתיים לפחות (בהדרגה- בהתחשב באורך העיכוב), כפי שמוסדרת גם זכאותו של נוסע בטיסה שמועד המראתה הוקדם בחמש שעות לפחות (בהדרגה- בהתחשב באורך ההקדמה).
  • הסדרת זכאותו של נוסע שתנאי כרטיס הטיסה שרכש שונו חד צדדית (כגון מקרה של מי שהוטס במחלקה נמוכה ברמתה מזאת שהוזמנה ונרכשה).
  • קביעת פיצויים עונשיים ללא הוכחת נזק בסך של עד 10,190 ₪ (נכון לעת כתיבת שורות אלה) שיוטלו על מארגן או מפעיל של טיסה שלא נתן הטבות או פיצוי כספי כקבוע בחוק.
ככל שהחוק מטיל על מארגן ו/או מפעיל טיסה פיצוי כספי- הרי שגובהו נקבע במדויק על פי התוספות לחוק. בסייגים מסוימים- חל החוק גם בטיסות פנים.
כל הזכויות שמורות ל דוניץ ושות’ משרד עורכי דין ויישוב סכסוכים            כתובת: התדהר 16, בית אתגרים - קומה 2, רעננה.          טלפון: 09-7995599
לייבסיטי - בניית אתרים